Institut "Ruđer Bošković",  ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU

SEMINAR ZAVODA ZA TEORIJSKU FIZIKU
(Zajednički seminari Zavoda za teorijsku fiziku,
Zavoda za eksperimentalnu fiziku i  Zavoda za teorijsku fiziku PMF-a)
 
HIJERARHIJA VREMENA ZIVOTA HADRONA S TESKIM KVARKOVIMA

Hrvoje Štefančić

Datum: cetvrtak, 20. lipnja 2002.
Vrijeme: 15 sati,
Mjesto: IRB, predavaonica I krila
Sažetak:
U formalizmu inkluzivnih raspada teskih hadrona se razmatraju predasimptotski efekti, te posebno njihov doprinos objasnjenju hijerarhije vremena zivota teskih hadrona. Naglasak je stavljen na modelski neovisan pristup odredj ivanju matricnih elemenata operatora odgovornih za predasimptotske efekte prvenstveno temeljen na primjenama simetrije teskog kvarka i SU(N_{f})_{okus} (N_{f} = 2, 3) simetrije. Navedeni pristup omogucuje povezivanje inkluzivnih raspada razlicitih multipleta c i b hadrona, te daje novi uvid u hijerarhiju vremena zivota teskih hadrona. Nadalje, dobivaju se konkretna predvidjanja za hijerarhiju vremena zivota b bariona i poboljsana vrijednost za problematicni omjer tau(Lambda_b^0)/tau(B(bar)^0). Opisan je i novi pristup proracunu omjera tau(Xi_c^+)/tau(Lambda_c^+) usmjeren na razrijesenje problema nedavno utvrdjenih znatnih neslaganja novih eksperimentalnih rezultata (CLEO, FOCUS) i standardnog teorijskog pristupa.
Voditelj seminara: Dr. Bene Nižić