Institut "Ruđer Bošković",  ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU

SEMINAR ZAVODA ZA TEORIJSKU FIZIKU
(Zajednički seminari Zavoda za teorijsku fiziku,
Zavoda za eksperimentalnu fiziku i  Zavoda za teorijsku fiziku PMF-a)
 
RIJETKI RASPADI D-MEZONA

Prof. Dr. Svjetlana Fajfer
Sveučiliste u Ljubljani i Institut "Jozef Stefan", Ljubljana, Slovenia

Datum:  srijeda, 4. lipnja, 2003.
Vrijeme: 15 sati, c.t.
Mjesto: IRB, dvorana III. krilo
Sažetak:
Analizirani su dominantni mehanizmi koji dovode do raspada D -> V gamma, D -> P (V)l^+ l^-, D -> gamma gamma, D -> l^+ l^- gamma, D -> pi K gamma. Diskutirane su mogućnosti prisustva fizike izvan standardnog modela.
Voditelj seminara: Dr. Bene Nižić